Mleko Pomorskie Sp. z o.o.

 

Udziałowcy

 

„Mleko Pomorskie” utworzone zostało przez 17 udziałowców, którzy wykupili łącznie 53 udziały.

 

Marcin Gałka    - 1 udział
Łąkrol Sp z o.o     - 1 udział
Jan Pac    - 1 udział
Stanisław Herman    - 2 udziały
Robert Mackiw    - 2 udziały
Rafał Chocianowski    - 1 udział
„Lubo- Agra” Sp. z o.o. Lubogoszcz    - 1 udział
Przed. Rolno-Usługowe „SMAGRO” Sp. z o. o. - 10 udziałów
ROL-PLANT Sp. z o.o.     - 8 udziałów
PPHU FARMER Sp. z o.o. Bukowo Morskie     - 4 udziały
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bądecz    - 10  udziałów
Stanisław Angrot    - 2  udziały
Piotr Sobieszek    - 1 udział
Sylwester Dach    - 2 udziały
Agnieszka Krupińska    - 1 udział
Tomasz Ludwiczak    - 1 udział
Andrzej Piechota    - 1 udział
Mariusz Maj    - 1 udział
Katarzyna Makowska    - 1 udział
Przemysław Smagieł     - 1 udział
Beata Klepuszewska    - 1 udział
RAZEM    - 53 udziały

Zapis w umowie spółki nie zezwala na wykup powyżej 20% udziałów przez jednego udziałowca.