Mleko Pomorskie Sp. z o.o.

 

Działalność podstawowa

 

Firma zawiera umowy kontraktacji z dostawcami mleka na jego codzienną dostawę. Odbiór mleka odbywa się transportem specjalistycznym od każdego dostawcy mleka. Mleko jest poddawane badaniom na zawartość komórek somatycznych, drobnoustrojów, białka, tłuszczu, zafałszowań w laboratorium Eurofins w Malborku. Na podstawie wyników tych badań naliczana jest indywidualna cena 1 litra skupowanego mleka. Zebrane mleko jest dowożone do poszczególnych odbiorców, z którymi zawarte są szczegółowe umowy handlowe, zawierające wszelkie zabezpieczenia gwarantujące zapłatę za dostarczone mleko.


Nasza działalność mieści się w ramach uregulowań ustawy o Rynku mleka, jest poddana kontroli władz weterynaryjnych. Spółka posiada opracowany, przyjęty przez Inspekcję Weterynaryjną zespół procedur HACCP. Do właściwej kontroli obrotu mlekiem i ewidencją kwot mlecznych Spółkę wpisano do rejestru prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego i nadano numer ewidencyjny 081 (www.arr.szczecin.pl).