Mleko Pomorskie Sp. z o.o.

 

O firmie

 

„Mleko Pomorskie” Spółka z o. o jest firmą powołaną przez producentów mleka, w celu zbiorowego podejmowania kontaktów handlowych zarówno w zakresie sprzedaży mleka jak i zakupu towarów zaopatrzeniowych. Firma rozpoczęła swoją działalność od 01.01.2001r, obecnie siedziba firmy mieści się w Koszalinie przy ul. Partyzantów 15A.

Od 13.10.2005 Spółka uzyskała status Grupy Producentów Mleka i została wpisana do rejestru wojewody. Aktualnie Mleko Pomorskie Sp. Z o.o. nie figuruje w rejestrze grup producentów mleka, ale nadal ma status podmiotu skupowego i prowadzi własny skup mleka jak i zakupuje mleko od nowo powstałych grup producentów mleka. Współpracujące z Mlekiem Pomorskim grupy to: Mlekofarm Sp.z o.o., Mleczna Grupa Sp. Z o.o., Mlekoplant Sp. Z o.o., Rolmlek 7 Sp. z o.o. Od grudnia 2005 Mleko Pomorskie jest właścicielem udziałów członkowskich Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Kościanie. Po połączeniu OSM Kościan z SM Mlekovita udziały członkowskie w wysokości 1 021 tys. zł. są w SM Mlekovita


Władze spółki:

Leonard Kowalczyk – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Janusz Malinowski - Przewodniczący
Mieczysław Zaremba - z-ca przewodniczącego
Marian Kiwkowicz - członek
Robert Mackiw - członek